Sub Bagian Umum

Pimpinan

Nama Pimpinan
HARDIAN JAYA, S.Si
NIP
19740325 200604 1 003
Pangkat / Golongan
III/d, Penata Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S1
Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS

Melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kehutanan.

FUNGSI

 1. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
 2. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
 3. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
 4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
 5. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
 6. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;  
 7. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 8. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Kehutanan;
 9. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Kehutanan;  
 10. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;  
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.